B
a


# B O S C H C A R B I D E

КАКВО Е КАРБИД?


Bosch е лидер в карбидната технология – разберете повече на тази страница за това:
– Какво е карбид?
– Каква е конкретната компетентност на Bosch по отношение на карбида?

КАКВА Е КАРБИДНАТА ИСТОРИЯ НА BOSCH?


От дълги години Bosch използва карбидни компоненти в произвежданите консумативи, а от 80-те години дори прилага собствена карбидна технология.

 • 1982 – първите „ножове за прободен и саблен трион“ с карбидни върхове за рязане на абразивни материали
 • 1994 – „ножове за прободен и саблен трион“ с изцяло карбидна лента за рязане на неръждаема стомана
 • 2007 – SDS plus X5L, първото свредло с технология с изцяло карбидна глава
 • 2007 – първият консуматив с карбидно покритие за „осцилиращи мултиинструменти“ за премахване на циментови фуги
 • 2008 – първите „дискове за циркуляр“: цялата гама Expert
 • 2012 – първите „осцилиращи мултиинструменти“ с карбиден връх: „Metal Max“ за рязане на закалени винтове и пирони
КАКВО Е КАРБИД?


Карбидът е един от най-твърдите и най-устойчиви на износване метали. Той издържа на механично натоварване, удар, деформация, високи температури, корозия и високо налягане и се използва за работа с най-твърдите материали.

Карбидът може да се произвежда в различни форми в зависимост от консуматива, към който ще бъде свързан след процеса на производство.ОТ КАКВО СЕ ПРОИЗВЕЖДА КАРБИДЪТ?


Карбидът се състои основно от:

 • волфрамов карбид (WC) – който образува твърдата фаза със съотношение между 70% и 97%,
 • кобалт (Co) – който служи като свързващо вещество в съотношение между 3% и 27%,

и малки части различни карбиди: титанов карбид (TiC), танталов карбид (TaC) или ниобиев карбид (NbC).ИМА ЛИ МНОГО КЛАСОВЕ КАРБИД?


Да, в зависимост от:

 • съотношението на волфрамовия карбид и размерът на зърната (1) се класифицира от 1 до 10,
 • съотношението на кобалта (2) – който е свързващото вещество (бял метал),

класовете на карбида варират от „нано“ микроструктура до „много груба“ микроструктура.

+  Какво е предимството на Bosch? Отделните класове предлагат различни предимства в зависимост от свойствата на материала и изискванията на приложението.
Bosch може да произвежда различни класове карбид според консумативите и състава на материалите за приложението.КАК СЕ ПРОИЗВЕЖДА КАРБИДЪТ?


Най-напред се произвежда волфрамовият карбид (1), след това кобалтът и другият метал (Tic, Tac, NbC) се добавят и се смесват (2). Сместа се смила и изсушава, за да се получи материал под формата на прах (3).

Този прах или гранули се поставя в леярска форма и се пресова (4), след което се уплътнява, за да се получат първите предварително профилирани карбидни части (5).

Предварително профилираните карбидни части се поставят и се изпичат в агломерационна пещ (6), където се нагряват при температура до 1600°C и се подлагат на налягане до 2000 бара.

След това частите се оформят в точни геометрични форми в шлифовъчна машина (7). След окончателния контрол на качеството (8) те са готови да бъдат свързани към консумативи чрез спояване или заваряване в зависимост от изискваната карбидна технология на Bosch (9).


Обобщение на основните процеси

   Видео

КАК КАРБИДЪТ СЕ СВЪРЗВА КЪМ КОНСУМАТИВИТЕ?


За свързване на различните карбидни части към консумативите е необходимо да се използва правилната карбидна технология. Методът на свързване може да е заваряване или спояване.

Какви карбидни технологии се използват за свързване на карбидните части към консумативите?

  +  IDS (индукционно-дифузионно заваряване)  Използва се за свредла. Цялата карбидна глава се заварява чрез индукция към свредлата. Това е уникална технология за заваряване на Bosch. +  Карбиден връх  За прободни и саблени триони единичните предварително оформени карбидни върхове се заваряват поотделно чрез съпротивление към щанцованото и шлифовано тяло на ножа. За дискове за циркуляр единичните предварително оформени карбидни върхове се спояват поотделно към лазерно изрязаното тяло на диска. +  Карбидна лента   Карбидна лента с множество много малки върхове се заварява лазерно към ножа. Отлично за фино рязане и неръждаема стомана. Използва се за саблен трион, прободен трион или нож Starlock. +  Карбидно покритие   Хиляди малки карбидни зърна (подобно на песъчинки) се спояват към ръба на ножа. Подходящо за рязане на абразивни материали, като керамични плочки или чугун. Използва се за саблен трион, прободен трион или нож Starlock.


   Видео

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТВЪРДОСТ И ЯКОСТ?


Твърдостта и якостта са важни свойства на карбида за определяне на идеалния работен материал.

Твърдостта е относителната способност на даден материал да износва, изтърква, деформира или вдлъбва друг материал.

Якостта е способността на даден материал да поема енергия и да се деформира, без да се чупи. Можете лесно да разберете това свойство, като си представите какво се случва, като стиснете леко с два пръста желиран бонбон. Той се свива и разширява в границите на своята еластичност. Дори метали, като волфрамов карбид, се разширяват до известна степен. Съотношението варира в зависимост от количеството кобалт.КАК ДА ВЪЗДЕЙСТВАТЕ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА И ЯКОСТТА?


Сместа от суровини в началото на производствения процес определя нивото на твърдост и якост.

Нивото на твърдост се повишава чрез намаляване на съдържанието на кобалт и размера на частиците на волфрамовия карбид (1).

Нивото на якост се повишава чрез увеличаване на съдържанието на кобалт и размера на частиците на волфрамовия карбид (2).

+  Как да получите и твърдост, и якост? В система, където двата параметъра (твърдост и якост) трябва да бъдат с максимална стойност, е важно да се намери правилният баланс между тях.

+  Какво е предимството на Bosch? Bosch може да удовлетвори изискванията на потребителите за дълъг експлоатационен живот и за работа с най-твърдите материали, като определи правилното съотношение между различните класове.

Твърдост: с кобалт като свързващо вещество в диапазона 3 – 12% по тегло и размери на волфрамовите зърна под 1 μm класовете нано, ултрафин и субмикрон имат най-висока твърдост и съпротивление на натиск в съчетание с изключително висока устойчивост на износване и висока издръжливост на счупване.

Якост: с кобалт като свързващо вещество в диапазона 10 – 20% по тегло и размери на волфрамовите зърна между 1 и 5 μm другите класове имат високо съпротивление и якост в съчетание с добра устойчивост на износване.

Тестване: твърдостта на карбид или материал може да се измери със скалата „A“ на Rockwell или скалата на Vickers или Mohs. Тестването се базира на способността на даден минерал да драска друг материал. Диамантите, които са първи в скалите, са единствените, които могат да драскат карбида. Графиката долу вдясно показва диамантен индентор със заострен връх (1), който се вкарва в карбиден блок. Дълбочината на оставената вдлъбнатина (2) определя твърдостта. Отляво е скалата на Mohs.

КАКВО Е ПРЕДИМСТВОТО НА КАРБИДА НА BOSCH СПРЯМО КОНКУРЕНЦИЯТА?


От десетилетия карбидната технология е в центъра на вниманието на Bosch, на което се дължат различните предимства на продуктите. Изберете всеки от аргументите по-долу, за да разберете повече.

+ Bosch е единственият производител на консумативи, който произвежда собствени карбидни прахове и прахови смеси (кобалтови, волфрамови, титанови и др.). За разлика от другите компании, които закупуват готова карбидна смес, Bosch започва процеса на производство на карбид със суровините, които се смесват и смилат в центровете за компетентност на Bosch.
+ Bosch може да произвежда различни класове карбид според консумативите и състава на материалите за приложението. Другите компании закупуват готови карбидни части.
+ Bosch е една от малкото компании, които могат да произвеждат и да прикрепят много малки карбидни върхове ефективно и с трайно и изключително здраво свързване.
+  Всеки от центровете за компетентност за карбид на Bosch е специализиран в конкретна област, свързана с карбида В тях тази технология постоянно се усъвършенства, за да отговаря на нуждите на потребителите и развитието на материалите. В рамките на тази концепция например е изобретена технологията IDS (вижте „процес на свързване“ на тази страница).

КОИ СА КАРБИДНИТЕ
КОНСУМАТИВИ НА BOSCH?