B
a


# B O S C H C A R B I D E

HVA ER HARDMETALL?


Bosch er ledende på Carbide Technology – finn ut mer på denne siden om:
– Hva er hardmetall?
– Hva er den spesielle Bosch-hardmetallekspertisen?

HVA ER HISTORIEN BAK BOSCH-HARDMETALL?


Bosch har brukt hardmetallkomponenter i tilbehør i mange år, og har til og med produsert sin egen Carbide Technology siden 80-tallet.

 • 1982 – Først Stikksag- og bajonettsagblader med hardmetallspisser for kutting av slipende materiale,
 • 1994 – Stikksag- og bajonettsagblader med komplett hardmetallstripe for kutting av rustfritt stål,
 • 2007 – SDS plus X5L, første boret med hardmetallhodeteknologi,
 • 2007 – Første hardmetallkornede oscillerende multiverktøy-tilbehør for fjerning av mørtelfuger,
 • 2008 – Første Sirkelsagblader: hele Expert-serien,
 • 2012 –– Første hardmetallspissede oscillerende multiverktøy: Metal Max for kutting av herdede skruer og spiker,
HVA ER HARDMETALL?


Hardmetall er et av de hardeste og mest slitesterke metallene. Det tåler fysisk belastning, støt, deformasjon, høye temperaturer, korrosjon og høyt trykk, og brukes til å jobbe med de mest krevende materialer.

Hardmetall kan lages i forskjellige former i forhold til tilbehøret det skal benyttes i etter produksjonsprosessen.HVA BESTÅR HARDMETALL AV?


Hardmetall består i hovedsak av:

 • Wolframkarbid (WC) – som former den harde fasen med et forhold mellom 70 % og 97 %,
 • Kobolt (Co) – som fungerer som et bindemiddel med et forhold mellom 3 % og 27 %,

og mindre andeler av ulike typer hardmetall: Titaniumkarbid (TiC), tantalumkarbid (TaC) eller nobiumkarbid (NbC).FINNES DET MANGE HARDMETALLKVALITETER?


Ja, i følge:

 • andelen av wolframkarbid og størrelsen på kornene (1) klassifisert fra 1 til 10,
 • og andelen av kobolt (2) – som er bindemiddelet (hvitt metall),

atskiller hardmetallkvalitetene seg fra en "Nano"-mikrostruktur til en "Ekstra grov"-mikrostruktur.

+  Hva er fordelen for Bosch? De enkelte hardmetallkvalitetene gir en rekke fordeler basert på materialegenskaper og bruksbehov.
Bosch er i stand til å produsere ulike hardmetallkvaliteter i henhold til tilbehøret og bruksmaterialenes sammensetning.HVORDAN PRODUSERES HARDMETALL?


Først blir det produsert wolframkarbid (1), deretter tilføres kobolt og andre metaller (Tic, Tac, NbC) som blandes (2). Blandingen blir valset og tørket for å produsere et materialpulver (3).

Dette pulveret eller granuleringen legges i en støpeform og presses (4). Deretter komprimeres det for å få de første forhåndsprofilerte hardmetalldelene (5).

De forhåndsprofilerte hardmetalldelene plasseres og bakes i en sintringsovn (6) som er varmet opp til en temperatur på inntil 1 600 °C, og som har et trykk på opptil 2 000 bar.

Delene formes deretter til nøyaktige geometriske figurer i en slipemaskin (7). Etter en endelig kvalitetskontroll (8), er de klare til å settes sammen til tilbehør ved hjelp av lodding eller sveising i samsvar med den foreskrevne Carbide Technology til Bosch (9).


Sammendrag av de viktigste prosessene

   Video

HVORDAN SETTES HARDMETALL SAMMEN TIL TILBEHØR?


Det er avgjørende å ha en riktig hardmetallteknologi for å sette sammen de ulike hardmetalldelene til tilbehør. Delene kan enten loddes eller sveises sammen.

Hvilke hardmetallteknologier blir brukt for å sette sammen hardmetalldeler til tilbehør?

  +  IDS (Induction Diffusion Welding)  Blir brukt for bor. Et hardmetallhode sveises på borene ved hjelp av induksjon. Dette er en unik Bosch-sveiseteknologi. +  Hardmetallspisset  På stikksag- og bajonettsagblader sveises enkeltformede hardmetallspisser individuelt på stemplede og slipte blader ved hjelp av motstand. På sirkelsagblader loddes enkeltformede hardmetallspisser individuelt på laserkuttede blader. +  Hardmetallstripe   En hardmetallstripe med mange bitte små spisser blir lasersveiset på bladet. Spesielt godt egnet for finkutting og rustfritt stål. Blir brukt til bajonettsag-, stikksag- eller Starlock-blad. +  Hardmetallkorn   Tusenvis av små hardmetallkorn (tilsvarende sandkorn) loddes på bladkanten. Perfekt for kutting av slipende materialer som fliser og støpejern. Blir brukt til bajonettsag-, stikksag- eller Starlock-blad.


   Video

HVA STÅR HARDHET OG SEIGHET FOR?


Hardhet og seighet er viktige hardmetallegenskaper for å bestemme det perfekte arbeidsmaterialet.

Hardhet er den relative evnen til ett materiale til å slite, slipe, deformere eller trenge inn i et annet materiale.

Seighet er et materials evne til å absorbere energi og deformere uten at det oppstår brudd. Dette kan lett forstås ved å forestille seg en marshmallow som blir trykket litt sammen mellom 2 fingre. Den komprimeres og utvides innenfor sine elastiske grenser. Selv metaller som wolframkarbid utvides i en viss grad. Graden varierer med mengden av kobolt.HVORDAN KAN HARDHET OG SEIGHET PÅVIRKES?


Råstoffblandingen i starten av produksjonsprosessen bestemmer nivået av hardhet og seighet.

Hardhetsnivået øker ved å redusere koboltinnholdet og partikkelstørrelsen til wolframkarbiden (1).

Seighetsnivået stiger ved å øke koboltinnholdet og partikkelstørrelsen til wolframkarbiden (2).

+  Hvordan oppnås begge deler – hardhet og seighet? I et system der to parametere (hardhet, seighet) må maksimeres, er det viktig å finne den rette balansen mellom hver av dem.

+  Hva er fordelen for Bosch? Bosch er i stand til å tilfredsstille brukernes behov for levetid og å jobbe med krevende materialer ved å bestemme riktig forhold mellom de ulike gradene.

Hardhet: Med et koboltbindemiddel i området 3–12 % etter vekt, og wolframkornstørrelser under 1μm, har Nano-, Ultrafin-, og Submicron-kvalitetene den største hardheten og trykkstyrken kombinert med eksepsjonell høy slitestyrke og høy pålitelighet mot brudd.

Seighet: Med et koboltbindemiddel i området 10–20 % etter vekt, og wolframkornstørrelser mellom 1 og 5 μm, har de andre gradene høy styrke og seighet, kombinert med god slitestyrke.

Test: Hardheten til et hardmetall eller et mineral kan måles med skalaene Rockwell "A", Vickers eller Mohs. Testen er basert på et minerals evne til å skrape et annet mineral. Diamanter som er øverst på skalaen, er de eneste som kan lage skraper på hardmetall. Grafikken nedenfor til høyre viser en spiss diamantinntrenger (1) som blir tvunget inn i en hardmetallblokk. Dybden til innrykket som blir værende igjen (2) bestemmer hardheten. Mohs' skala til venstre.

HVILKE FORDELER HAR BOSCH-HARDMETALL I FORHOLD TIL KONKURRENTENE?


Hardmetallteknologi har vært et satsningsområde for Bosch i flere tiår, og har ført til en rekke produktfordeler. Velg ett av argumentene under for å finne ut mer.

+ Bosch er den eneste AC-produsenten som produserer hardmetallpulver og pulverblandinger internt (kobolt, wolfram, titanium og andre). I motsetning til andre selskaper som kjøper en forhåndsdefinert hardmetallblanding, begynner Bosch hardmetallproduksjonsprosessen med råvarene som blandes og valses i Bosch-kompetansesentre.
+  Bosch er i stand til å produsere ulike hardmetallkvaliteter i henhold til tilbehøret og bruksmaterialenes sammensetning. Andre selskaper kjøper hardmetalldeler som allerede er ferdigprodusert.
+ Bosch er et av få selskaper som er i stand til å produsere og forankre veldig små hardmetallspisser effektivt og med varig, ekstremt sterk feste.
+  Alle Bosch-hardmetallkompetansesentrene har sitt eget spesialområde innen hardmetall. Der blir denne teknologien kontinuerlig foredlet for å oppfylle brukerens behov og til materialutvikling. Det er innenfor disse rammene at for eksempel IDS-teknologien ble oppfunnet (se Sammensetningsprosess på dette nettstedet).

HVA ER BOSCH
HARDMETALLTILBEHØR?